Read you a book for great good!

Dlaczego każdy programista powinien czytać książki

Michał Borkowski
wielki.borsuk@gmail.com

https://read-a-book-dd53a.firebaseapp.com/#/

Ile w tym roku przeczytałeś książek?

Podsumujmy, książka:

  • jest spójną całością
  • ćwiczy pamięć i koncentrację
  • jest odskocznią i pomaga się zrelaksować
  • rozwija empatię i uczy stosunków międzyludzkich
  • jest dobrym narzędziem do utrzymania umysłu w dobrej formie

https://read-a-book-dd53a.firebaseapp.com/#/